Szanowni Państwo,

Władze Miasta/Gminy Bobowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach wad postawy dla dzieci i młodzieży z terenu Naszej Gminy/Miasta.

Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy
i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu w szczególności skolioz, u dzieci w wieku szkolnym na terenie 13 powiatów o najwyższym odsetku osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim.

Projekt kierowany jest do:

 1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – uczniów szkół podstawowych, w tym:
 2. dziewczynek (6000 os.), w wieku 10 i 12 lat ( w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 -rocznik 2009 i 2011)
 3. chłopców (3000 os.) w wieku 13 (w roku 2020 – rocznik 2007, w roku 2021 – rocznik 2008),
 4. Rodziców / opiekunów prawnych (4500 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)
 5. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)

Planowane działania i wsparcie:

Etap I – BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkół podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i układu ruchu

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.

ETAP II – DZIAŁANIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE – działania obejmujące indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne, a także badania lekarskie w celu poszerzenia diagnostyki.

Do działań korekcyjno – rehabilitacyjnych skierowane zostaną wyłącznie dzieci, u których stwierdzono w ramach badań przesiewowych występowanie wady postawy. W ramach zadania odbędą się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zajęcia korekcyjne.

ETAP III – DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz, w tym instruktażu w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz szkolenia dla pielęgniarek/higienistek szkolnych w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 –  31.07.2021

Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Szanowni Państwo,

Władze Miasta/Gminy Bobowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach wad słuchu i wymowy dla dzieci i młodzieży z terenu Naszej Gminy/Miasta.

Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych
u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy w województwie małopolskim”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad słuchu i mowy u dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.

Projekt kierowany jest do:

 1. Dzieci klas pierwszych, w tym:
 2. dziewczynek (2900 os.), w wieku 7-8 lat (w roku 2020 – rocznik 2012, w roku 2021 – rocznik 2013)
 3. chłopców (3100 os.) w wieku 7-8 lat (w roku 2020 – rocznik 2012, w roku 2021 – rocznik 2013),
 4. Rodziców / opiekunów prawnych (3000 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)
 5. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)

Planowane działania i wsparcie:

ETAP I – DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia w formie zabawy edukacyjnej dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także wychowawców klas pierwszych.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad słuchu i wymowy
u dzieci.

Etap II – BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów klas pierwszych szkół podstawowych ukierunkowana na zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.

ETAP III – DZIAŁANIA TERAPETYCZNO-REHABILITACYJNE – działania obejmujące terapię logopedyczną przy uwzględnieniu wyniku badania przesiewowego słuchu o wyniku poniżej przeciętnej. W ramach zadania przeprowadzone zostaną konsultację merytoryczne, zajęcia logopedyczne z indywidualnym programem postępowania rehabilitacyjnego.

W ramach działań terapetyczno – rehabilitacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych zostanie przygotowana informacja na temat dalszego samodzielnego postępowania z dzieckiem.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 –  31.07.2021

Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.

 

Szanowni Państwo,

Władze Miasta/Gminy Bobowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach wad wzroku dla dzieci z terenu Naszej Gminy/Miasta.

Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci
w wieku 5 lat w województwie małopolskim”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 5 lat poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania i zdiagnozowania wad wzroku oraz wdrożenie postępowania leczniczego, zapobiegającego powstaniu i utrwalaniu się wad wzroku na terenie min. 3 powiatów województwa małopolskiego.

Projekt kierowany jest do:

 1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – uczniów szkół podstawowych, w tym:
 2. dziewczynek (2900 os.), w wieku 5 lat (w roku 2020 – rocznik 2015-2016, w roku 2021 – rocznik 2016)
 3. chłopców (3100 os.) w wieku 5 lat (w roku 2020 – rocznik 2015-2016, w roku 2021 – rocznik 2016),
 4. Rodziców / opiekunów prawnych (3000 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

Planowane działania i wsparcie:

ETAP I – DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia w formie zabawy edukacyjnej dla uczniów oraz spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz wychowawców przedszkolnych. Spotkania składające się z części informacyjnej oraz edukacyjnej na temat rozpoznawania nieprawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, metod korekcji oraz miejscach diagnostyki.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad wzroku u dzieci.

Etap II – BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka dzieci w wieku przedszkolnym ukierunkowana na wczesne wykrywanie i zdiagnozowanie wad wzroku.

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.

ETAP III – DIAGNOSTYCZNE BADANIE WZROKU – działania obejmujące pogłębione badania diagnostyczne dla osób ze zdiagnozowaną wadą wzroku polegające na poszerzonej diagnostyce nieprawidłowości funkcjonowania narządu wzroku, a także edukacja zdrowotna w formie pisemnej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci dotyczącej zdiagnozowanej wady.

Termin realizacji projektu: 01.12.2019 –  31.12.2021

Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
608 341 318, 735 206 979 lub e-mail: badaniaprzesiewowe@f-rr.org

          Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów dostępne są na stronie:

 

Informacja dla rodziców:

Dziewczynek w klasach 3 i 5
chłopców w klasach 6 i 7

 

Szanowni Państwo,

 

Władze Gminy Bobowej wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału
w bezpłatnych badaniach POSTAWY dla dzieci z naszej Szkoły.

 

W ramach projektu przewidziano badania przesiewowe kręgosłupa podstawowe i pogłębione dla dzieci, gimnastykę korekcyjną, a także spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą u wychowawcy  od 7 października.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej.

 

Badania współfinansowane są  ze środków województwa Małopolskiego.

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności wad postawy.

 

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do

15 października

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców:

Pierwsze klasy szkoły podstawowej

 

Szanowni Państwo,

 

Władze Gminy Bobowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału
w bezpłatnych badaniach słuchu i wymowy dla dzieci i młodzieży z Naszej Szkoły.

 

W ramach projektu przewidziano badania przesiewowe podstawowe i pogłębione dla dzieci (m.in. konsultacje logopedyczne i psychologiczne), a także spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców.

 

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą u wychowawcy  od 7 października. Szczegółowe informację na stronie internetowej szkoły.

 

 

Badania współfinansowane są  ze środków województwa Małopolskiego.

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad słuchu i mowy u dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.

 

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 15 października

 

 

PRZEDSZKOLA – Informacja dlavrodziców:

 

Szanowni Państwo,

 

Władze Gminy Bobowej wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału
w bezpłatnych badaniach WZROKU dla dzieci z naszego przedszkola.

 

W ramach projektu przewidziano badania przesiewowe podstawowe (zorganizowane w przedszkolach) i pogłębione dla dzieci, a także spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców.

 

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą u wychowawcy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej.

 

Badania współfinansowane są  ze środków województwa Małopolskiego.

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad wzroku u dzieci przedszkolnych z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności wad wzroku.

 

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne BĘDĄ ZBIERANE W OKRESIE

od 1grudnia 2019 do 30 stycznia 2020 

 

Skip to content