Nasza szkoła również przystąpiła do programu „Ratujemy i uczymy ratować”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia, ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie głownie wśród uczniów klas I-III. Często się bowiem zdarza, że już nasi najmłodsi przyjaciele mogą uratować i ratują życie najbliższym.

17 pażdziernika 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty i prelekcja na temat udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez pana Zbigniewa Ligęza. Przypomniano uczniom, jak należy się zachować i postępować np. przy omdleniach, krwotokach, złamaniach , zwichnięciach, a także utracie przytomności i  innych sytuacjach zagrażających życiu.

W tym dniu Fundacja WOŚP organizowała bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej ( czyli 2 wdechy 30 uciśnięć na klatkę piersiową na fantomach) przez jak największą liczbę osób. Do bicia tego rekordu włączyli się także uczniowie naszej szkoły.

Akcja w SP w Wilczyskach zgromadziła 117 osób z naszej szkoły, na czterech manekinach resuscytację krążeniowo-oddechową przeprowadziło 20 uczniów.

Skip to content