11 października 2019 był ważnym dniem dla pierwszoklasistów z Wilczysk.    W tym dniu zostali pełnoprawnymi uczniami! Mają za sobą oficjalne pasowanie na ucznia oraz ślubowanie na sztandar szkoły.

  Zanim się to dokonało, musieli zdać egzamin przygotowany przez starszych kolegów – odpowiadali jaki powinien być wzorowy uczeń i co należy nosić w plecaku. Znalazły się też trudne pytania z dziedziny zdrowego odżywiania oraz ekologii.

  Lekcji dbałości o swoje bezpieczeństwo i stosowania się do zasad panujących w szkole udzielili im drugoklasiści występujący jako postacie z bajek.           Rodzice przygotowali poczęstunek i prezenty dla pierwszaków.

  Drugą część spotkania prowadzili uczniowie Samorządu Szkolnego. Złożyli życzenia nauczycielom z okazji ich święta. Przedstawili humorystyczne scenki  z życia szkoły i dedykowali im koncert. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście- emerytowani nauczyciele. Popołudnie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze.

Skip to content