Dnia 02.12.2019 r. w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach odbyła się „OLIMPIADA WIEDZY O AIDS I UZALEŻNIENIACH”, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu gorlickiego. Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy nt. AIDS, HIV oraz negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.
W teście wiedzy wzięło udział 35 uczniów z powiatu gorlickiego. Laureatką konkursu została uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej w Wilczyskach- Julia Ligęza, która zajęła II miejsce.

Skip to content