Wyobraź sobie! …” hasło roku 2019-2020
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto. 1 października rozpoczął się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 20 lat.
Święto bibliotek szkolnych ma na celu:
promocję biblioteki szkolnej i jej działań,
propagowanie zainteresowania książką,
rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej,
podnoszenie poziomu czytelnictwa,

W ramach obchodów MMBSz biblioteka szkolna zaprosiła uczniów do włączenia się w akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną.
W czasie święta bibliotek szkolnych uczniowie klas starszych mogli wziąć udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu reklamującego bibliotekę szkolną, w konkursie literackim na wiersz zaczynający się od słów ” Wyobraź sobie!…”. Ogłoszony został również konkurs graficzno- fotograficzny – ” Zaczytani”. Klasy młodsze miesiąc październik obchodzili z Gangiem Słodziaków. Na zakończenie napisali test ze znajomości treści książki. Uczniowie uzdolnieni plastycznie mogli wykonać maskotkę sowy z Gangów Słodziaków.
Każdy uczeń szkoły miał możliwość napisania życzeń dla biblioteki w specjalnej Książce Życzeń
Od października do grudnia trwał także kiermasz taniej książki, w czasie którego można było zakupić atrakcyjne pozycje książkowe w niższych cenach.

Skip to content