„Całe życie dla Ojczyzny po to…

by potem zginąć oskarżony o patriotyzm”

2 marca 2020 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w SP w Wilczyskach miał miejsce apel ku czci Żołnierza Niezłomnego – Witolda Pileckiego. Uczniowie przypomnieli postać człowieka, który uchodzi za jednego z najodważniejszych ludzi okupowanej przez Niemców Europy. Rotmistrz Witold Pilecki – legionista Piłsudskiego, uczestnik wojny w 1920 roku z Rosją bolszewicką, żołnierz Września 1939 roku, oficer AK, dobrowolny więzień Auschwitz, organizator obozowej organizacji ruchu oporu, uciekinier z obozu, żołnierz Powstania Warszawskiego, jeniec oflagów, żołnierz II Korpusu we Włoszech. Po powrocie do Polski skazany na śmierć przez komunistyczny rząd. Wyrok wykonano 25.05.1948 roku. Zginął za wolną Polskę.

Uczniowie przybliżyli swoim rówieśnikom najważniejsze wydarzenia z jego życia, prezentując zdjęcia rodzinne i fragmenty listów skierowanych do córki Zofii i syna Andrzeja. Na koniec odczytali fragment testamentu Pileckiego pozostawionego żonie Marii z przesłaniem dla swoich dzieci: „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.

Skip to content