Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach informuje, iż od 12.03.2020 do 25.03.2020 szkoła i przedszkole nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca w szkole i przedszkolu będą odbywały się działania opiekuńcze (w celu zapewnienia opieki tym, którzy nie mogą pozostać  w domu, ponieważ rodzice pracują). Od 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Obiady dla dzieci –  płatne i z OPS – do odbioru w stołówce w Bobowej za 12.03. i 13.03.  (czwartek i piątek).

Skip to content