Szanowni Państwo,

Od 25 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od tego dnia zgodnie z programem nauczania rozpoczynamy realizację nowych tematów.

Lekcje będą prowadzone we wszystkich klasach poprzez e-dziennik, epodręczniki.pl i wprowadzaną platformę google classroom (dla klas starszych, prosimy rodziców klas 8 i 7 o odesłanie zgody) oraz przez ustalone przez nauczycieli formy pracy z klasami.

Będziemy pracować zgodnie z planem lekcji i godzinami pracy (z niewielkimi modyfikacjami) tzn. od godziny 8.00 uczniowie, którzy mają pierwszą lekcję łączą się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w planie.

Ponieważ, zdajemy sobie sprawę z ograniczeń sprzętowych i możliwościami psychofizycznych uczniów, planujemy, aby każda klasa na połączenie bezpośrednie miała po 10 minut na każdej lekcji (reszta to praca samodzielna i odsyłanie prac do nauczyciela). Czas ten będzie liczony od klasy 8 i tak na każdej lekcji (8.00 – 8.10 kl. 8, 8.10 – 8.20 kl. 7, 8.20 – 8.30 kl. 6, 8.30 – 8.40 kl. 5, 8.40 – 8.50 kl. 4  i tak samo od 8.55 …)Ma to również umożliwić pracę rodzeństwu, które posiada wspólny sprzęt.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem i godzinami trwania lekcji. zachowujemy, zgodnie z planem dnia, przerwy, tak jak ma to miejsce w normalnych warunkach.

Praca uczniów będzie podlegała ocenianiu. Prosimy, aby prace na ocenę były wykonywane samodzielnie przez dzieci. Oceny będą wpisywane do e-dziennika. O sposobach i formach oceniania poinformują nauczyciele uczący w danej klasie.

Prosimy wszystkich rodziców o częste sprawdzanie strony szkolnej (zspwilczyska.pl) oraz e-dziennika.

Dbajmy o siebie i nasze dzieci, bo to jest teraz najważniejsze. Myślę, że ta trudna sytuacja jest sprawdzianem dla nas wszystkich, dużo siły i cierpliwości.

Barbar Włodarz

dyrektor ZSP Wilczyska

Skip to content