Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczyskach informuje, iż wszystkie podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie. Proszę na adres: spwilczyska@interia.pl przesłać oświadczenie woli. Druk poniżej – może być skan, zdjęcie lub w ostateczności wypełniony komputerowo druk. Oryginały zostaną zebrane w późniejszym terminie.

Barbara Włodarz

 

Oświadczenie woli Przedszkole – plik do pobrania.

Skip to content