HARMONOGRAM KONSULTACJI GUPOWYCH DLA KLASY VIII OD 25.05.2020

 

PONIEDZIAŁEK  (25.05.)– 14.00 – 14.45 – JĘZYK ANGIELSKI

                                14.50 – 15.35 – JĘZYK POLSKI G I/II / MATEMATYKA G II/I

 

CZWARTEK (28.05.) – 13.20 – 14.05 – JĘZYK ANGIELSKI

                                14.10 – 14.45 – JĘZYK POLSKI G I/II / MATEMATYKA G II/I

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OD 25.05.

W GODZINACH8.00 – 11.35

 

– PRZYCHODZIMY POJEDYNCZO DO SZKOŁY

– W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 4 OSOBY

– ZACHOWUJEMY ODSTĘP 2 m

– PRZED WEJŚCIEM DEZYNFEKUJEMY RĘCE/RĘKAWICZKI

– SIADAMY POJEDYNCZO, PRZYCHODZIMY W MASECZKACH I RĘKAWICZKACH

-SIADAMY POJEDYNCZO,

– PRZYNOSIMY WŁASNE PRZYBORY SZKOLNE, PODRĘCZNIKI, ZESZYTY (W RAZIE POTRZEBY)

 

 

 

INFORMACJA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od dnia 26.05.2020rdo 28.05.2020 biblioteka będzie dostępna dla uczniów klasy 8 naszej szkoły w

czwartek od godz. 12.00 – 15.00

 

Od dnia 01.06.2020r  biblioteka będzie dostępna dla uczniów  naszej szkoły w każdy

wtorek od godz. 9.00 – 12.00 oraz w czwartek od godz. 12.00 – 15.00

 

Bezpośrednia obsługa czytelników w bibliotece będzie głównie ograniczona do przyjmowania zwrotów wcześniej wypożyczonych książek oraz do wypożyczania tylko niezbędnych lektur szkolnych.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Uczeń dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach.
Uczniowie zachowują bezpieczne odległości od bibliotekarza lub innego ucznia                                            ( minimum 1,5 metra).
Brak wolnego dostępu do półek, uczeń obsługiwany będzie przy wejściu do biblioteki.
Uczeń po dokonaniu zwrotu lub pożyczenia lektury bezzwłocznie opuszcza teren szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w szkole

Uczniu,
§  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

§  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i zeszkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

Rodzicu,
§  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/zeszkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

§  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

§  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

§  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 

Poniżej link do harmonogramu w formie doc.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH DLA KLASY VIII

Skip to content