Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  proszę o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach i w określonych w godzinach do biblioteki szkolnej. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych.                                                                                                                                       Rodzicom i uczniom przypominamy  zasady  zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminu:

1.   Zwrot podręczników następuje  w kompletach.

2.   Należy usunąć  foliowe okładki  jeśli książki są w nią oprawione.

3.    Wszelkie notatki zapisane ołówkiem  należy wymazać.

4.    Zwrócić  uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

5.   Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 1,5 m.

6.    Każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce.

7.    Komplet książek należy zapakować  do reklamówki, a następnie przykleić metryczkę z imieniem, nazwiskiem, klasą, numerem telefonu rodzica lub adres  email.

8.   Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW

 

Wtorek 23.06. 2020 r.  godz. 9.00 – 9.45 klasa I

                                    godz. 10.00 – 10.45 klasa II

                                       godz. 11.00 – 11.45 klasa III

                                       godz. 12.00 – 12.45 klasa IV

Czwartek 25.06.2020 r. godz. 9.00 – 9.45 klasa V

                                     godz. 10.00 – 10.45 klasa VI

                                       godz. 11.00 – 11.45 klasa VII

                                       godz. 12.00 – 13.00 klasa VIII

Link do harmonogramu w wersji doc. :

 Zwrot podręczników – Wilczyska

 

Skip to content