Informacja Dyrektora Przedszkola i Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki

Z dniem 07.09.2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy pacę w trybie stacjonarnym. Ze względu na bezpieczeństwo  bardzo prosimy, aby w szatni i na przerwach Uczniowie nosili maseczki. W celu ograniczenia  gromadzenia się Uczniów ustaliliśmy różne godziny korzystania z szatni szkolnej:

Klasa 8 – godz. 7.35

Klasa 7 – godz. 7.40

Klasa 6 – godz. 7.45

Klasa 5 – godz. 7.50

Klasa 4 – godz. 7.55

Klasa 1 – wchodzi wejściem od strony przedszkola (nie korzysta z szatni szkolnej) od godz. 7.50. -uczniami zajmie się wychowawczyni.

Uczniowie, którzy będą korzystali z zajęć dodatkowych czy świetlicy szkolnej przychodzą odpowiednio wcześniej.

Od 07 do 11.09 nie będzie zajęć wychowania fizycznego. Klasy, które rozpoczynają wych. fiz. przychodzą później,  a te które kończą wych. fiz. wychodzą wcześniej.

Bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość i zrozumienie.

Barbara Włodarz

Dyrektor ZSP Wilczyska

Informacja Dyrektora Przedszkola i Szkoły

Skip to content