Uczniowie kl. 4 i 8 uczestniczyli w wycieczce śladami partyzantów BCh – patrona SP w Wilczyskach. Najpierw udali się do Grybowa, tam w sierpniu 1944 roku przesłuchiwano i torturowano członków rodzin Wątróbskich oraz Baranów. Dalsza trasa wędrówki wiodła na wzgórze Matelanka, w tym miejscu 76 lat temu za działalność konspiracyjną zamordowano 8 partyzantów z naszej wsi. To wydarzenie upamiętnia wzniesiony tam pomnik, na którym wyryto słowa: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Skip to content