„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

 

Dnia 27 stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów  do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.  Uroczystość  zaczęła się od pogadanki na temat dlaczego warto czytać książki, jak dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, wreszcie jak należy zachować się w bibliotece szkolnej.         Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci. Każdy uczeń odpowiadał na wylosowane przez siebie pytanie. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Po takim wprowadzeniu, skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, następnie pani dyrektor wręczyła każdemu uczniowi legitymację czytelnika oraz pamiątkową książkę, która będzie przypominać uczniom o tym uroczystym wydarzeniu. I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie  pierwszej książki. Uczniowie robili to z wielką radością. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 Bibliotekarka  Wiesława Tarasek

Skip to content