Dbamy o środowisko w którym żyjemy.

 

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach podjęte zostały różne działania. Przedszkolaki uczyły się zasad segregacji w sposób praktyczny, podejmując konkretne działania na zajęciach. Dzieci dowiedziały się, które opakowania (odpady) można wrzucać do konkretnych pojemników i co robić aby powstawało ich jak najmniej. Ich starsi koledzy z klas I – III na lekcjach wykonywali rysunki, plakaty, prace z odpadów a także poznawali na prezentacjach zasady dotyczące segregacji oraz podawali pomysły dotyczące zapobieganiu powstawania odpadów. Starsi uczniowie, podczas pracy zdalnej, poznawali zagadnienia ekologiczne w szerszym ujęciu. Dowiadywali się jak segregować odpady, zapobiegać ich powstawaniu i dbać o środowisko. Powstawały plakaty i rysunki a nawet filmiki z piosenkami ekologicznymi i prośbą aby dbać o środowisko w którym żyjemy.

Skip to content