ZASADY UCZĘSZCZANIA I FUNKCJONOWANIA UCZNIA KLAS I – III W SZKOLE OD 26.04. DO 02.05.2021 r.
ZAJĘCIA W SZKOLE:
• Poniedziałek (26.04.) – klasa 2
• Wtorek (27.04) – klasa 3
• Środa (28.04.) – klasa 1
• Czwartek (29.04.) – klasa 2
• Piątek (30.04.) – klasa 1
POZOSTAŁE DNI PRACA ZDALNA
Lekcje prowadzone są według obowiązującego planu zajęć.
Od godz. 7.00 uczniowie objęci są opieką świetlicową.
Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
Należy korzystać z własnych przyborów szkolnych, nie należy wymieniać się przyborami z innymi uczniami.
Wszelkie objawy złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi.
Należy często myć ręce wodą z mydłem, podczas kichania i kaszlu zasłaniać usta i nos.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
WTOREK : 7.35 – 10.45
11.40 – 12.30
ŚRODA: 7.35 – 11.10
CZWARTEK: 12.00 – 14.00

Poniżej rozporządzenie Pani dyrektor:

zajęcia hybrydowe

Skip to content