Akcja Narodowe Czytanie w naszej szkole

Uczniowie  naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod honorowym  patronatem Pary Prezydenckiej, czyli Narodowego Czytania.                                                 Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony tego wydarzenia, które miało miejsce                 w naszej szkole dnia 8 września, czytaliśmy fragmenty  lektury Gabrieli Zapolskiej             pt. „ Moralność Pani Dulskiej”.                                                                                 Spotkanie rozpoczęła pani Wiesława Tarasek,  nauczyciel bibliotekarz, która  wprowadziła zebranych w tematykę X edycji akcji.  Fragmenty utworu czytali uczniowie klasy VIII wraz z panią bibliotekarką oraz zaproszonym gościem                           w osobie pana Tomasza Taraska, radnego i zarazem sołtysa naszej miejscowości, który wcielił się w rolę Zbyszka.                                                                            Czytanie wybranych fragmentów spotkało się z dużą uwagą zgromadzonych słuchaczy. Na koniec pani dyrektor Barbara Włodarz serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za udział i zaangażowanie.                                                       Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją  to promowania czytelnictwa dzięki czemu uczniowie docenią ważność i piękno czytania książek.

Skip to content