Tradycją Szkoły Podstawowej w Wilczyskach jest to, że w Dzień Edukacji Narodowej uczniowie klasy pierwszej w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów składają ślubowanie i zostają pasowani na ucznia. 

Dnia 14 października 2021r. — 16 uczniów zostało przyjętych do braci uczniowskiej SP w Wilczyskach. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie z klasy I przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, przygotowanym przez wychowawcę Ewę Gryzło. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, wykazali się wiedzą o ruchu drogowym i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej, odgadywali zagadki o swojej ojczyźnie. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Barbara Włodarz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuje Cię na ucznia…”

Z okazji tej uroczystości uczniowie klasy drugiej pod czujnym okiem p. Stanisławy Lach powitali pierwszoklasistów wierszami i piosenkami oraz wręczyli im upominki.

Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia i prezenty od rodziców.

Skip to content