OGŁOSZENIE

 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

 

Przewidziane wsparcie w poszczególnych szkołach zostało podane w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

Oraz w wersji papierowej:

1) gabinet dyrektora SP Wilczyska

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada  do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada  do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy

 

Poniżej przydatne linki dotyczące projektu:

OGŁOSZENIE do rekrutacji nauczyciele

04_Załącznik 1a – Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

05_Załącznik 1b – Lista szkoleń_kursów_studiów podyplomowych dla nauczycieli

01_Regulamin Projektu

 

 

Skip to content