OGŁOSZENIE

 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

Oraz w wersji papierowej:

1) gabinet dyrektora SP Wilczyska

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada  do 30 listopada 2021 r.

 

Poniżej dokumenty dotyczace projektu:

OGŁOSZENIE do rekrutacji uczniów

01_Regulamin Projektu

03_Regulamin Rekrutacji Uczniów

06_Załącznik 2a – Formularz zgłoszeniowy ucznia

07_Załącznik 2b – Lista zaplanowanych zajęć – Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…)

08_Załącznik 2c – Formularz zgłoszenia na zajęcia ucznia ze specjalnymi potrzebami

09_Załącznik 2d – Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi (…) (1)

 

 

Skip to content