Poniżej link z tekstem zarządzenia Dyrektora Szkoły

zarządzenie