W Szkole Podstawowej w Wilczyskach realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” . Projekt realizowany jest w zakresie następujących kompetencji:

– porozumiewanie się w języku polskim

– porozumiewanie się w językach obcych

– kompetencje informatyczne

– kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

Załącznik nr 5 Plakat

Skip to content