27 maja 2022 r. dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach złożyli wizytę w szkole muzycznej. Wyjazd rozpoczął się autobusem elektrycznym  spod szkoły, następnie dzieci i uczniowie mogli zobaczyć sale lekcyjne do nauki gry na instrumentach a na zakończenie wysłuchali audycji muzycznej w wykonaniu uczniów szkoły. Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności na nauczanych w szkole instrumentach. Każdy występ został nagrodzony brawami i podziękowaniami. Pan dyrektor prezentował każdy instrument i wykonawcę, równocześnie zachęcając do wstępowania w mury jego szkoły.

Mamy nadzieję, iż wizyta ta zaowocuje nowymi uczniami szkoły muzycznej spośród naszych dzieci i uczniów.

Skip to content