26 września uczniowie kl. 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Wilczyskach mieli okazję odbyć ciekawą lekcję w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach. Głównym celem warsztatów było zwiększenie wśród uczniów poziomu ekologicznej świadomości oraz zwrócenie uwagi, jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów.

Uczniowie poznali losy odpadów, dowiedzieli się, jak wygląda ich segregacja, jak niektórym można nadać „drugie życie”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, odpowiadały na pytania i dzieliły się też własnymi spostrzeżeniami. W czasie zajęć prowadzący poinformował, że odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci można w wyznaczone dni zupełnie bezpłatnie dostarczyć do sortowni.

Miejmy nadzieję, że teraz nasi przeszkoleni uczniowie będą kształtować świadomość ekologiczną w swoich domach.

Skip to content