Szkoła Podstawowa w Wilczyskach bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W naszej szkole ten dzień  uroczyście świętowaliśmy w piątek, 18 listopada.

Wcześniej na lekcjach wychowawczych pani pedagog i nasi wychowawcy  korzystając z materiałów przygotowanych na ten rok przez UNICEF przybliżyli uczniom ideę Konwencji Praw Dziecka,  rozmawiali z uczniami o ich prawach i ich znaczeniu dla dzieci. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce.  Nasza szkoła zorganizowała w tym dniu spotkanie całej społeczności szkolnej, na którym wszyscy wystąpili ubrani na niebiesko, aby podkreślić  jedność z działaniami UNICEFU. Obejrzeliśmy prezentację dotyczącą praw dziecka i wspólnie świętowaliśmy ten radosny dzień, który jednak niesie bardzo ważne przesłanie.

#unicefpoland

 #WorldChildrensDay

Skip to content