Miesiąc luty był krótkim miesiącem, ponieważ były ferie. Nie mniej jednak nauka przez zabawę, czyli programowanie i mikrokontrolery były cały czas w użyciu. Taka nauka to dla uczniów przyjemność, co uwidacznia się poprzez „przyrost” liczby osób na zajęciach dodatkowych z informatyki i programowania. Na zajęciach z techniki uczniowie wykorzystywali stację lutowniczą.

Uczniowie nie pozwalają także odpoczywać drukarce 3D projektując nowe przedmioty do druku i wykonując wydruk.

Skip to content