Wspieramy akcję „Zostań misjonarzem- pomóż dzieciom na Wschodzie”

 

         23 lutego 2023 roku  na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Barbary Włodarz i Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili naszą szkołę i przedszkole przedstawiciele Zespołu Misyjnego ,,Wschód’’:  br. Hubert Stański CSsR – Sekretarz ZM „Wschód’’ i  br. Bartłomiej Laskowski CSsR. Spotkanie miało na celu przedstawienie celów działalności  Zespołu, podzielenie się doświadczeniem z wyjazdów misyjnych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do pomocy ich rówieśnikom w krajach, które odwiedzają misjonarze i wolontariusze.                      Zespół Misyjny “Wschód” istnieje od 1991 roku i działa przy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Siedziba Zespołu mieści się w Tuchowie, przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Członkami „Wschodu” oprócz zakonników są osoby świeckie, które stanowią w Zespole większość. Grupa organizuje pomoc parafiom katolickim na terenie państw Europy Wschodniej, a jej działalność przejawia się  przede wszystkim w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. W swojej historii Zespół przeprowadził rekolekcje w takich krajach jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, wspierając w pracy duszpasterskiej kapłanów tam pracujących. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów, Zespół pragnie dzielić się Słowem Bożym z ludźmi najbardziej opuszczonymi i ubogimi. Prowadzone dla dzieci i młodzieży wakacje z Bogiem, które trwają około tygodnia, mają charakter kolonii lub półkolonii. Przebiegają one według ustalonego na dany rok tematu i obejmują codzienną Mszę św., katechezy i różne nabożeństwa. Zespół Misyjny „Wschód” nawiązuje kontakt ze szkołami i różnego typu organizacjami w rejonie Tuchowa i w całej Polsce, zapraszając do współpracy placówki oświatowe i inne organizacje, a także osoby prywatne które mogą  pomóc, organizując zbiórki przyborów szkolnych i różnego rodzaju artykułów papierniczych oraz składając ofiary pieniężne. Materiały te są przekazywane dzieciom i młodzieży uczestniczącym w rekolekcjach prowadzonych przez  Zespół oraz wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w ich czasie. Zainteresowanych odsyłamy do strony Wsparcie – Zespół Misyjny „Wschód” (redemptor.pl) Przedszkolaki i uczniowie z Wilczysk będą zbierać artykuły szkolne do 12 kwietnia 2023 r. Lista potrzebnych rzeczy  wywieszona jest przy wejściu do szkoły i w przedszkolu. Po zakończeniu zbiórki materiały szkolne  zostaną przekazane Zespołowi Misyjnemu, a następnie rozdane dzieciom w czasie wakacyjnych rekolekcji.

Skip to content