WAŻNA INFORMACJA

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH

DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Bobowej

– Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach pełni dyżur wakacyjny w dniach od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

– Przedszkole Samorządowe w Bobowej pełni dyżur od 03.07.2023 r. do 21.08.2023 r.

Szczegółowe zasady przyjęć dzieci na dyżur wakacyjny dostępne na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

Z poważaniem:

Barbara Włodarz

Skip to content