Wyjazd przedszkolaków do Państwowej straży pożarnaej w Gorlicach. Głównym celem spotkania było bliższe poznanie zawodu strażaka, wdrożenie do przestrzegania zakazów i zasad zachowania bezpieczeństwa w domu i przedszkolu, nabycie umiejętności właściwego zachowania się podczas pożaru oraz utrwalenie numeru alarmowego Straży Pożarnej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się  także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych lub ratują zwierzęta. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Skip to content