Już pływam

Projekt realizowany w latach 2007-2023

Samorząd Województwa Małopolskiego od roku 2007 współpracuje z małopolskimi samorządami gminnymi w związku z projektem „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie.

Gmina Bobowa dzięki staraniom pana Burmistrza Wacława Ligęzy  uzyskała wsparcie w formie finansowej od Samorządu Województwa Małopolskiego oraz współfinansuje projekt. Uczniowie naszej szkoły – 15 osób z klasy 5 i 6 – uczestniczy w projekcie. Zajęcia odbywają  się na basenie w Gorlicach. Jest to 10 wyjazdów po 2 godziny w okresie od 21.09. do 23.11.2023 r. pod opieką pana Zbigniewa Ligęzy i pani Elżbiety Laskowskiej.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wody.

Województwo daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy.

Skip to content