W miesiącach od września do listopada 2023 r. sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był wielokrotnie wykorzystywany w szkole podstawowej w Wilczyskach. Najczęściej podczas zajęć kółka informatycznego gdzie uczniowie poznawali tajniki programowania i robotyki.

Sprzęt, szczególnie nagłaśniająco – rejestrujący, wykorzystywany był podczas wszelkich uroczystości i imprez szkolnych, np. na rozpoczęciu roku szkolnego, podczas wrześniowych rocznic, Dnia Edukacji Narodowej, pasowania uczniów klasy I czy też podczas obchodów XV Światowych Dni Sportu.

Także podczas zajęć dydaktycznych uczniowie mieli możliwość wykorzystywać sprzęt Laboratoryjny, np. na zajęciach z biologii wykonując model komórki przy użyciu pisaka 3D.

Skip to content