21 grudnia 2023 roku cała społeczność szkolna zebrała się w Domu Kultury, by uroczyście połamać się opłatkiem i zjeść wspólną Wigilię. Zwyczaj ten już na stałe zagościł w kalendarzu uroczystości szkolnych. Na wstępie dyrektor szkoły powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. W tym roku na uroczystej Wigilii gościli pan Burmistrz Wacław Ligęza, radny pan Wiesław Janota, przewodnicząca KGW pani Magdalena Górska oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Radzik. Po złożonych życzeniach przez pana Burmistrza i dyrektora szkoły odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Szkolnego Konkursu Upcyklingowego na stroik świąteczny. Następnie uczniowie pod przewodnictwem pani Ewy Gryzło przedstawili jasełka oraz odśpiewali kolędy. Po błogosławieństwie dokonanym przez księdza Bogusława Maciaszka połamaliśmy się opłatkiem i spożyliśmy wieczerzę.

Skip to content