Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wilczyskach są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik Zespołu traktuje każdego ucznia i dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Zespołu, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Zespołu stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc uczniowi oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Zespole za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

 

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Zespołu (zspwilczyska.pl). Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i małoletnich uczęszczających do Szkoły i Przedszkola. Poszczególne grupy małoletnich są aktywnie zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

Poniżej link do zarządzenia dotyczacego Standardu Ochrony Małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Wilczyskch

Standardy Ochrony małoletnich w ZSP Wilczyska

Skip to content