Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Dnia 20 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Wilczyskach odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Wrogowie czystego powietrza – smog, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze”. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Oddział LOP w Gorlicach oraz Szkoła Podstawowa w Wilczyskach. Wszystkich zebranych uczniów i ich opiekunów powitała Pani Dyrektor SP w Wilczyskach  życząc powodzenia w konkursowych zmaganiach.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów – po trzech z każdej szkoły podstawowej w Gminie Bobowa, wyłonionych na etapie szkolnym. Przez 40 minut uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez niezależną komisję konkursową. Następnie udali się elektrycznym autobusem do „Bartnika” gdzie, dzięki uprzejmości właścicieli mogli pod opieką przewodnika zwiedzić Muzeum i Skansen Pszczelarski.

Po ocenie prac i przeprowadzonej dogrywce komisja konkursowa wyłoniła laureatów etapu gminnego, którzy będą reprezentować gminę Bobowa  na etapie powiatowym.

Laureaci Gminnego Konkursu Ekologicznego:

1 miejsce

Jakub Święs SP Wilczyska (opiekun P. Barbara Włodarz)

2 miejsce

– Julia Zielińska SP Bobowa (opiekun P. Jolanta Połeć)

3 miejsce

– Małgorzata Giera SP Wilczyska (opiekun P. Barbara Włodarz)

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu ogromnej  wiedzy ekologicznej.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Bobowa. Nagrody wręczał i gratulował Burmistrz Bobowej – Pan Wacław Ligęza. Dzięki uprzejmości pana Burmistrza uczestnicy etapu gminnego będą mogli udać się na wycieczkę do Radocyny gdzie znajduje się „EKOPARK” i prowadzona jest edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną.

Na zakończenie głos zabrały: Pani Grażyna Kurzawa – Prezes Oddziału LOP w Gorlicach składając podziękowania Burmistrzowi i nauczycielom za wkład pracy na rzecz ekologii.

 

 

Skip to content