Green Week to okazja do promowania ekologicznych praktyk oraz zwiększania świadomości na temat ochrony środowiska. Tegoroczna edycja porusza kwestie związane z ochroną wód. Od 3 do 6 czerwca 2024 r. uczniowie poszczególnych klas wykonywali plakaty ekologiczne ukazujące w jaki sposób można oszczędzać wodę. Podjęte działania poprzedzone były pogadankami i dyskusjami na temat konieczności ochrony środowiska a w szczególności oszczędzania wody. Zorganizowano także pokazy filmów edukacyjnych. Młodsi uczniowie wykonywali kolorowanki o tematyce wodnej oraz rozwiązywali krzyżówki i poznawali zasady oszczędzania wody. Zorganizowano także wyjścia w teren do tablic przyrodniczych ukazujących obieg wody w przyrodzie oraz małą retencję. Uczniowie klasy ósmej na lekcji biologii mierzyli ślad wodny. Działania te miały na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest oszczędzanie wody oraz w jaki sposób można to robić.

Skip to content