Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wilczyskach

Historia Szkoły

Krótki rys historyczny o początkach szkoły i kolejnych latach

Szkoła podstawowa w Wilczyskach powstała w 1885 roku. Była to jednoklasówka z jedną salą lekcyjną. Krótko przed wojną utworzono cztery klasy uczące się w dalszym ciągu w jednej sali. W 1938 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym mieszkańcy postanowili dobudować dwie sale lekcyjne, aby mieć na miejscu szkołę  trzyklasową, w której dzieci mogą kończyć szóstą klasę. 1 września 1952 roku kierownictwo objęła Leona Kostkiewicz. Była to szkoła o pięciu oddziałach i dwu nauczycielach. Drugą siłą była Mika Helena. Dopiero w 1958 roku dobudowano dwie sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Była to szkoła sześcioklasowa o pięciu nauczycielach. W 1961 roku kierownictwo szkoły obejmuje Józef Pater. W 1964 roku przy pomocy mieszkańców wsi, został wybudowany w czynie społecznym budynek gospodarczy. W budynku tym została uruchomiona pracownia do zajęć technicznych. W 1966/67 po raz pierwszy w szkole podstawowej w Wilczyskach, rozpoczęła nauka klasa ósma. Naukę rozpoczęto w świeżo wyremontowanym budynku szkoły. Mimo tego warunki w szkole nie były najlepsze. Dwa odziały klas młodszych uczyły się  w dwóch salach, ciasnych i ciemnych budynku gromadzkiego, a lekcje wychowania fizycznego odbywały się na podwórku szkolnym. Jesienią 1971 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły w czynie społecznym. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 23 listopada 1974 roku. Harcerze stanęli na warcie, zapłonął znicz na cześć poległych, tych, których imieniem nazwano nową szkołę. Na uroczystość zaproszono rodziny pomordowanych członków Batalionów Chłopskich. W mury szkoły została wmontowana tablica pamiątkowa z napisem „Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach w XXX rocznicę pacyfikacji wsi 1944 – 1974”. Tablica ta została wykonana ze złomu brązu zebranego przez uczniów.

Rok szkolny 1939/1940 pozostanie w pamięci wszystkich ludzi całej Polski, ponieważ w tym roku wybuchła wojna. Dnia 1 września rozpoczęły się walki. Nikt nie myślał o nauce. Dopiero pierwszego października zostało odprawione nabożeństwo szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego i nauka zaczęła się normalnie. Okazało się, że w całym powiecie nikt nie uczył, tylko jedne Wilczyska.

1 lutego 1941 roku zgłosiła się do objęcia obowiązków w szkole nowo mianowana siła pani Helena Kołek. Odtąd szkoła w Wilczyskach stała się dwuklasowa. Ponieważ była jedna sala, więc nauka odbywała się przez cały dzień na trzy zmiany.

W roku 1943 na terenie byłego dworku w Jeżowie, którego właścicielem był wówczas Ramuld, założyli Niemcy obóz pracy. Na wyznaczonym miejscu otoczonym kolczastym drutem stanęło 21 ponurych baraków. Zapędzono do nich więźniów Polaków w liczbie około 400. wśród więźniów byli chłopi, robotnicy, jak również inteligencja, zwłaszcza profesorowie i nauczyciele. Wszyscy jeńcy po bohatersku znosili trud i poniżenie. Organizowali tez ucieczki przy pomocy miejscowej ludności.

Rok szkolny 1943/44 przeminął pod znakiem okupacji niemieckiej. W sierpniu 1944 roku  rozpoczęły się prace koło okopów przeciw wojskom rosyjskim. W tym czasie zostały ostrzyżone dwie dziewczyny za jakieś podobno obcowanie z Niemcami. Te w rozpaczy i wściekłości poszły na skargę do władz niemieckich, w związku z czym były liczne aresztowania, 8 osób Niemcy zamordowali, a 10 wywieźli do Niemiec na roboty. Różne formacje wojsk niemieckich kwaterowały w szkole z przerwami aż do 16 stycznia 1945. nauki zatem nie było. W styczniu 17 – tego wkroczyły wojska rosyjskie. Dnia 5 lutego po uprzątnięciu sali zaczęto pracę w szkole.

Dzień  8 czerwca 1948 roku pozostał w pamięci każdego mieszkańca Wilczysk na długo, gdyż w tym dniu nawiedziła nas straszna powódź. Woda była też w szkole . kierownik szkoły wraz z rodzicami uszczelnił szpary w drzwiach szkoły. Właściwie nauki z powodu powodzi nie było tylko przez jeden dzień 9 czerwca 48 roku.

Rok szkolny 1961/62. Kierownictwo szkoły objął Józef Pater. Szkoła jest 7 klasowa, liczy 175 dzieci i mieści się w 3 salach własnych i 2 w Domu Gromadzkim.

Budynek szkolny znajduje się w opłakanym stanie.

Rok szkolny 1966/67. Po raz pierwszy naukę rozpoczęła klasa ósma w świeżo wyremontowanym budynku szkoły.

Rok szkolny 1971/1972. W tym roku rozpoczęto budowę szkoły. Miała ona powstać wybudowana przez mieszkańców w surowym stanie. Później dopiero miał pomóc powiat. W listopadzie 1974 roku rozpoczęto już naukę w nowej szkole. Nowe, dobre warunki pracy są zachętą do lepszej, wydajniejszej pracy grona i młodzieży.

Rok szkolny 1979/80. Trwałym osiągnięciem szkoły była budowa boiska sportowego wykonanego w czynie społecznym. Sport stale się rozwija i uczniowie odnoszą sukcesy.

Rok szkolny 1984/85. Dzień 16 września pozostanie na długo w pamięci młodzieży szkolnej, grona nauczycielskiego i mieszkańców. Za męstwo i odwagę mieszkańców w walkach z hitlerowskim okupantem wieś uhonorowana została nadanym przez Radę Państwa Krzyżem Walecznym w 40 rocznicę pacyfikacji Wilczysk.

Rok szkolny 1985/86.

Z ostatnim dzwonkiem szkołę żegnał jej długoletni dyrektor Józef Pater, który przechodził na zasłużona emeryturę.

Rok szkolny 1986/87.

W związku z przejściem na emeryturę dyrektora Józefa Patery stanowisko to objęła nauczycielka szkoły pani Lidia Wantuch.

Rok szkolny 1990/91. Rok ten obfitował w wiele zmian: nowe zmienione programy nauczania, powrót religii do szkół.

Rok szkolny 1995/96.  Poszerzyła się baza  sportowa dzięki wyremontowaniu i adaptacji Sali w Domu Ludowym w Wilczyskach. Czynione są starania o budowę Sali gimnastycznej. W szkole redagowana i wydawana jest gazetka szkolna „Kałamarz”.

Rok szkolny 1999/2000. To pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej. Nasza szkoła jest 6 – klasową szkołą podstawową. Uczniowie Wilczysk należą do obwodu szkolnego Gimnazjum w Brzanie. Rodzice naszych uczniów nie zaakceptowali takiej sieci gimnazjów i posłali dzieci do Gimnazjum w Stróżach.

Rok szkolny 2001/2002. 3 września w naszej szkole odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego połączona z  otwarciem nowej Sali gimnastycznej wraz z przewiązką.

Rok szkolny 2003/2004.

W tym roku szkolnym szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Rok szkolny 2004/2005. Rok szczególny, rocznicowy. 60 lecie pacyfikacji wsi i 30  rocznica oddania szkoły do użytkowania i nadania jej imienia Batalionów Chłopskich.

Rok szkolny 2007/2008. W tym roku szkolnym dyrektorem został pan Wiesław Tarasek. Wprowadzone zostały dla wszystkich uczniów obowiązkowe mundurki szkolne.

Rok szkolny 2009/2010. W tym roku szkolnym wprowadzono dodatkowe godziny tzw. karciane, które zostały przeznaczone na kółka przedmiotowe i zainteresowań. W tym też roku, 4 kwietnia 2010, doszło do tragedii narodowej w Smoleńsku rozbił się samolot prezydencki. Zginęło 96 osób wraz z prezydentem. 4 czerwca nawiedziła nasze okolice „wielka woda”. Zalała ona cały plac szkolny i kotłownię. Na szczęście udało się zapobiec wtargnięciu wody do szkoły i przedszkola.

Rok szkolny 2010/2011. 11 listopada w 92 rocznicę odzyskania niepodległości w naszej szkole odbyły się uroczystości gminne, poprzedzone uroczysta mszą i montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Rok szkolny 2011/2012.  Rok szczególnie ważny dla naszych sportowców, ponieważ został oddany do użytku nowy kompleks sportowy. Teraz już tylko ćwiczyć i pobijać rekordy.

Rok szkolny 2012/2013.  W tym roku ruszyła pełną parą nowa stołówka szkolna z ciepłymi obiadami.

Rok szkolny 2013/2014.

Skip to content